شماکه وارد سایت شده اید ساکن کدام محله یزد هستید؟
(14.90%) 1201
فهادان
(1.823%) 147
باغ گندم
(15.14%) 1221
چهارمنار
(2.568%) 207
صفائیه
(5.818%) 469
آزادشهر
(23.70%) 1911
امامشهر
(1.203%) 97
بعثت
(16.99%) 1370
شیخداد
(1.315%) 106
نعیم آباد
(1.253%) 101
خیابان جمهوری
(2.406%) 194
خیابان کاشانی
(5.533%) 446
کوی جوادالائمه
(1.637%) 132
کوی محمدی
(1.799%) 145
کوچه بیوک
(3.883%) 313
سایر محلات

تعداد شرکت کنندگان : 8060