شماکه وارد سایت شده اید ساکن کدام محله یزد هستید؟
(14.85%) 1204
فهادان
(1.814%) 147
باغ گندم
(15.08%) 1222
چهارمنار
(2.591%) 210
صفائیه
(5.825%) 472
آزادشهر
(23.80%) 1929
امامشهر
(1.197%) 97
بعثت
(17.00%) 1378
شیخداد
(1.332%) 108
نعیم آباد
(1.271%) 103
خیابان جمهوری
(2.394%) 194
خیابان کاشانی
(5.504%) 446
کوی جوادالائمه
(1.641%) 133
کوی محمدی
(1.801%) 146
کوچه بیوک
(3.875%) 314
سایر محلات

تعداد شرکت کنندگان : 8103