شماکه وارد سایت شده اید ساکن کدام محله یزد هستید؟
(14.89%) 1201
فهادان
(1.822%) 147
باغ گندم
(15.13%) 1221
چهارمنار
(2.579%) 208
صفائیه
(5.840%) 471
آزادشهر
(23.69%) 1911
امامشهر
(1.202%) 97
بعثت
(16.98%) 1370
شیخداد
(1.314%) 106
نعیم آباد
(1.264%) 102
خیابان جمهوری
(2.405%) 194
خیابان کاشانی
(5.530%) 446
کوی جوادالائمه
(1.636%) 132
کوی محمدی
(1.797%) 145
کوچه بیوک
(3.893%) 314
سایر محلات

تعداد شرکت کنندگان : 8065