شماکه وارد سایت شده اید ساکن کدام محله یزد هستید؟
(14.86%) 1202
فهادان
(1.817%) 147
باغ گندم
(15.09%) 1221
چهارمنار
(2.596%) 210
صفائیه
(5.823%) 471
آزادشهر
(23.82%) 1927
امامشهر
(1.199%) 97
بعثت
(16.93%) 1370
شیخداد
(1.322%) 107
نعیم آباد
(1.273%) 103
خیابان جمهوری
(2.398%) 194
خیابان کاشانی
(5.514%) 446
کوی جوادالائمه
(1.644%) 133
کوی محمدی
(1.805%) 146
کوچه بیوک
(3.882%) 314
سایر محلات

تعداد شرکت کنندگان : 8088