شماکه وارد سایت شده اید ساکن کدام محله یزد هستید؟
(14.84%) 1212
فهادان
(1.848%) 151
باغ گندم
(14.98%) 1224
چهارمنار
(2.644%) 216
صفائیه
(5.852%) 478
آزادشهر
(23.69%) 1935
امامشهر
(1.187%) 97
بعثت
(16.98%) 1387
شیخداد
(1.346%) 110
نعیم آباد
(1.273%) 104
خیابان جمهوری
(2.399%) 196
خیابان کاشانی
(5.461%) 446
کوی جوادالائمه
(1.628%) 133
کوی محمدی
(1.812%) 148
کوچه بیوک
(4.040%) 330
سایر محلات

تعداد شرکت کنندگان : 8167